تور تبریز وان
خدمات تور
رفت و برگشت با ون ترک مستقیم از تبریز - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه
مدارک مورد نیاز
اعتبار پاسپورت 6 ماه
برنامه سفر
حرکت از تبریز - ورود به هتل همان روز
توضیح تور
حرکت از تبریز با ون ترک (همه روزه)


هتل الیت ورلد
Bahçıvan
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید Standard
سرویس B.B

هتل ددمان
Edremit
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید Standard
سرویس B.B

هتل هیلتون
İpekyolu
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید Standard
سرویس B.B

هتل کانفریوم
İpekyolu
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید Standard
سرویس B.B

هتل رامادا بای ویندهام
Edremit
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید Standard
سرویس B.B

هتل روا ورلد
İpekyolu
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید Standard
سرویس B.B

هتل رویال پالاس
İpekyolu
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید Standard
سرویس B.B

هتل گرند
Şerefiye
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید Standard
سرویس B.B

هتل تاحت پالاس
Bahçıvan
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید Standard
سرویس B.B

هتل مای دلوکس
Şerefiye
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید Standard
سرویس B.B

هتل نیلز
Cumhuriyet Cad
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید Standard
سرویس B.B

هتل وان لایف
Bahçıvan
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید Standard
سرویس B.B

هتل ساردور
Bahçıvan
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید Standard
سرویس B.B

هتل رویال برک
Bahçıvan
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید Standard
سرویس B.B

هتل بیانکادلوکس
Bahçıvan
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید Standard
سرویس B.B

هتل پراوایت
Bahçıvan
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید Standard
سرویس B.B

هتل یاقوت
Bahçıvan
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید Standard
سرویس B.B

هتل دوسکو
İpekyolu
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید Standard
سرویس B.B

هتل دمیت پارک
Bahçıvan
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید Standard
سرویس B.B

هتل وان سوئیت
Cumhuriyet Cad
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید Standard
سرویس B.B

هتل توپراک
Bahçıvan
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید Standard
سرویس B.B

هتل بیگ باس
Bahçıvan
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید Standard
سرویس B.B

هتل مونتانا
İpekyolu
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید Standard
سرویس B.B

هتل آتنالایف
Şerefiye
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید Standard
سرویس B.B

هتل رفرم (رونسانس)
İpekyolu
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید Standard
سرویس B.B