تور وان آنتالیا
خدمات تور
6 شب اقامت در هتل با خدمات ALL / UALL - بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی
مدارک مورد نیاز
اعتبار پاسپورت 6 ماه
برنامه سفر
پرواز وان آنتالیا وان - ترانسفر فرودگاهی - ورود به هتل با شش شب اقامت با خدمات رایگان هتل
توضیح تور
تور هوایی آنتالیا ویژه نوروز1403 (28-29اسفند)


FlightDate 2024.Mar.18 تاریخ پرواز 02.12.28

Cabin(economy class) رفت 2024.Mar.18 ساعت10:30
Cabin(economy class) برگشت 2024.Mar.24 ساعت08:05
6 شب
FlightDate 2024.Mar.20 تاریخ پرواز 03.01.01

Cabin(economy class) رفت 2024.Mar.20 ساعت10:30
Cabin(economy class) برگشت 2024.Mar.26 ساعت08:05
6 شب
FlightDate 2024.Mar.21 تاریخ پرواز 03.01.02

Cabin(economy class) رفت 2024.Mar.21 ساعت10:30
Cabin(economy class) برگشت 2024.Mar.27 ساعت08:05
6 شب
FlightDate 2024.Mar.22 تاریخ پرواز 03.01.03

Cabin(economy class) رفت 2024.Mar.22 ساعت10:30
Cabin(economy class) برگشت 2024.Mar.28 ساعت08:05
6 شب
FlightDate 2024.Mar.24 تاریخ پرواز 03.01.05

Cabin(economy class) رفت 2024.Mar.24 ساعت10:30
Cabin(economy class) برگشت 2024.Mar.30 ساعت08:05
6 شب
FlightDate 2024.Mar.25 تاریخ پرواز 03.01.06

Cabin(economy class) رفت 2024.Mar.25 ساعت10:30
Cabin(economy class) برگشت 2024.Mar.31 ساعت08:05
6 شب