تور تبریز ترابزون
خدمات تور
گشت شهری (مسجد ایاصوفیا-ویلای آتاتورک-پارک بوتانیک-میدان اوزون سوکاک)-مرکز خرید فروم و جواهر - گشت دریاچه توریستی اوزونگول - بیمه مسافرتی - لیدر - توقف 3 ساعته در مرکز خرید MNG ارزروم - موزیک - پذیرایی در اتوبوس
مدارک مورد نیاز
پاسپورت با 6 ماه اعتبار
توضیح تور
تور ترابزون ویژه نوروز1403 (28اسفند - 3-7 فروردین)


FlightDate 2024.Mar.18 تاریخ پرواز 02.12.28

Cabin(VIP) رفت 2024.Mar.18 ساعت14:00
Cabin(VIP) برگشت 2024.Mar.23 ساعت14:00
4 شب
FlightDate 2024.Mar.22 تاریخ پرواز 03.01.03

Cabin(VIP) رفت 2024.Mar.22 ساعت14:00
Cabin(VIP) برگشت 2024.Mar.27 ساعت14:00
4 شب
FlightDate 2024.Mar.26 تاریخ پرواز 03.01.07

Cabin(VIP) رفت 2024.Mar.26 ساعت14:00
Cabin(VIP) برگشت 2024.Mar.31 ساعت14:00
4 شب